top of page
סמל נחשון נסיון 1 (1)_edited_edited_edit

מחויב יותר

|

רחב יותר

עמוק יותר

תוכנית נחשון

פיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת עתודת מנהיגות מדעית למדינת ישראל

|

" תוכנית נחשון שינתה לי את מסלול החיים.  

אומנם הדרכתי בתנועות נוער,

אבל הלמידה בכיתה איך לעבוד בקבוצה,

איך להיות מנהיג -

זה אחד הדברים שהכי העצים אותי.

הרפלקציה מלווה אותי עד היום.

לכן המלצתי לכל מי שאני מכיר על התוכנית המדהימה הזו. ומעבר לפיתוח האישי שעברתי - האנשים שהכרתי בדרך ושבתקווה יישארו איתי להמשך, הם הדבר הכי טוב שקרה לי. "

בוגר התוכנית

בתפקידי פיקוד, קצונה,

וביחידות קרביות או טכנולוגיות.

63%

מתוכם:

96%

מבוגרי התוכנית שירתו בשירות צבאי או לאומי.

Nitzan_Z-07111.jpg

65%

מבוגרי התוכנית לומדים מקצועות STEM או רפואה באקדמיה.

85%

לומדים באוניברסיטה.

מתוכם:

נתונים אילו הם תוצאות מחקר שנערך בשנת 2023 על ידי מכון שריד ומפא"ת.

בקרב בוגרי תוכנית נחשון בין השנים 2016-2022.

bottom of page