top of page

התפקיד

מִנהלת נחשון היא הגוף המוביל והמנהל את תוכנית נחשון ברמה הארצית ואחראי על פיתוח מתמיד של התפישה החינוכית, הכשרה וליווי שוטף של המחנכים, בנייה והוצאה לפועל של אירועי שיא תוכניתיים ויצירת קשרים עם שותפי תוכן מהתעשייה והאקדמיה.

במנהלת נחשון מועסקים אנשים מתחומי החינוך, הטכנולוגיה והאקדמיה, רבים מהם יוצאי תוכנית תלפיות או סגל תלפיות בעבר. רוב המועסקים במנהלת נחשון משמשים כמלווים לכיתות ולמחנכים, שתפקידם הוא ייעוץ ותמיכה מקצועית במחנך, מהכשרתו הראשונית במסגרת התכנית ולאורך שנת הלימודים.

התפקיד

תחומי האחריות

תחומי האחריות

הכשרה של מחנכי נחשון

מחנכי נחשון נבחרים ע"י בית הספר,
אולם הכשרתם והתפתחות הפרדיגמה החינוכית שלהם מונחית ומוטלת על ידי מנהלת נחשון. 

ניהול שוטף

המנהלת עוסקת בקשר עם שותפי התוכנית במפא"ת, עם השותף האקדמי, עם אגף המחוננים והמצטיינים במשרד החינוך ועם אגפי חינוך ברשויות המקומיות.
המנהלת יוזמת מחקרי הערכה,
קשר עם בוגרי התוכנית ועוד פעילויות רבות.

מתן ליווי אישי

למחנכים ולבתי ספר

מנהלת נחשון ממנה מלווה מטעמה

לכל בית ספר המצטרף לתוכנית, שתפקידו לסייע לביה"ס במימוש תהליך נחשוני מוצלח לאורך השנים.

פיתוח התפישה

החינוכית ועדכונה

יצירת קשרים עם שותפי תוכן מהתעשייה והאקדמיה

מנהלת נחשון יוצרת שיתופי פעולה עם גופי תוכן מתחומים הרלוונטיים לנושאי הלמידה של כיתות נחשון, כגון חברות טכנולוגיות, אתרי מורשת, מכונים חינוכיים ועוד.

פיתוח והובלה של פעילויות ואירועים תוכניתיים

מנהלת נחשון מוציאה לפועל מספר סיורים תוכניתיים ואירועי שיא לאורך השנה. אלה נועדו להציב את רף הציפיות שלנו בפני הכיתות, לאפשר שיתופי פעולה בין כיתות נחשון לגופי תוכן ייחודיים וליצור מסגרות בהן תפעלנה כיתות נחשון מבתי ספר שונים ביחד.

P1000758 (1)_edited.jpg

הצוות

הצוות
ארז לידור

ארז לידור

מנהל התוכנית

עומר פרנקו

עומר פרנקו

אחראי תיאום ותפעול

הדס אביב

הדס אביב

מלווה

נעמי חייקה

נעמי חייקה

מלווה

הילי אגין

הילי אגין

מלווה

שמילה פרץ

שמילה פרץ

מנהלת פיתוח חינוכי ותפעול

שמואל וייסברט

שמואל וייסברט

מלווה ואחראי התקשוב

מאיר מלכה

מאיר מלכה

מלווה

סמדר זהרן

סמדר זהרן

מלווה

חיים שורץ

חיים שורץ

מנהל תחום הליווי

מוטי פוגל

מוטי פוגל

מלווה

טל גרינסון

טל גרינסון

מלווה

צפרית פרקר

צפרית פרקר

מלווה

bottom of page