top of page
Nitzan_Z-06868_edited.jpg

אודות

Nitzan_Z-06868_edited.jpg

בוגרי נחשון יהיו בעלי פוטנציאל מעולה למצוינות מקצועית במגוון כיווני התפתחות,

הנסמכים על חשיבה מדעית, יכולות אישיות ובסיס ערכי מוצק.

ומחויבים לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומתקדמת,

על מנת להיות אזרחים תורמים ומובילים בעם, במדינה ובחברה.

חזון התוכנית

חזון
Nitzan_Z-06868_edited.jpg
ערכים

ערכי ליבה

חתירה מתמדת למצוינות אישית ומקצועית.

אחריות ויוזמה.

תרומה לעם, למדינה ולחברה.

יושרה והגינות.

מחויבות לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומתקדמת.

Nitzan_Z-06868_edited.jpg

היסטוריה

תוכנית נחשון החלה את דרכה בשנה"ל תשס"ט בשלושה בתי-ספר.

התוכנית הינה מיזם משותף של חטיבת תלפיות ופסגות במשרד הביטחון והטכניון. התוכנית יונקת את תפיסת החינוך וההכשרה שלה מתוכנית העילית הצבאית–אקדמית תלפיות, ומיישמת את הניסיון המוכח של תלפיות

(כתוכנית מצויינות בחינוך ובהכשרת מצטיינים להגשמה עצמית למען העם, המדינה והחברה), לטובת חינוך והכשרה של תלמידים מצטיינים בתחום המדעים בבתי ספר על יסודיים בארץ.

כמו כן, התוכנית מקיימת שותפות הדוקה עם האקדמיה לקביעת אסטרטגיית התוכנית ובחינת סטטוס ארוך טווח של התוכנית. התוכנית מוכרת ע"י האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

כיום בשנת תשפ"ד פועלת התוכנית ב-52 בתי ספר ב-187 כיתות ז'-י"ב.

הסטוריה
פריסה ארצית
Nitzan_Z-06868_edited.jpg

חפשו את הכיתה הקרובה אליכם

אין כיתה כזו?

צרו איתנו קשר

פריסה ארצית

bottom of page