top of page
WhatsApp Image 2022-03-29 at 17.34_edited.jpg

התפישה החינוכית

תוכנית נחשון נועדה לבתי ספר הבוחרים בתוכנית כאסטרטגיה לפיתוח המצוינות מרמת התלמיד, דרך צוות ביה"ס ועד לקהילת בית-הספר כולה.

התפישה החינוכית בנויה כמסע המאפשר לתלמיד להתפתח ללומד פעיל וסקרן, בעל חשיבה מדעית, המסוגל עם הזמן להתמודד עם נושאי לימוד וסוגיות מורכבות, הן מבחינת הבנה והן מבחינת ניתוח והתייחסות ערכית, ומחויב לסביבתו הקרובה והרחוקה – לעם, למדינה ולחברה.

עקרונות יסוד
WhatsApp Image 2022-03-29 at 17.34_edited.jpg

עקרונות היסוד

בעלות בתי הספר על התוכנית

תוכנית נחשון הינה של בית הספר הבוחר בה כתפיסה אסטרטגית בית ספרית לפיתוח מצוינות,

על ידי הקמת כיתות דגל לימודיות וחברתיות, שתלמידיהן משולבים בעשייה הבית-ספרית ותורמים לה.

בית הספר יקיים תהליך מתמשך בהובלת מנהל ביה"ס וצוות מחנכי נחשון ובסיוע מנהלת נחשון,

שמטרותיו שיפור מימוש התוכנית בביה"ס וקידום השפעת התוכנית על כלל בית הספר.

2125344_education_learn_school_student_s

התבססות על תוכנית הלימודים הרגילה

תוכנית נחשון מתבססת באופן מלא על מתווה החינוך והלימודים הקיים בבית הספר

ובאה כתוספת וכהעצמה מעבר לתוכנית הלימודים הרגילה. התוכנית מתממשקת לידע מדעי שנלמד במסגרת מערכת השעות הרגילה, נותנת כלים ומלמדת כיצד להשתמש בידע קיים וכיצד לרכוש ידע נוסף כלומד עצמאי.

2674051_object_web_document_essential_on

כיתת אם אחודה ויום נחשון ייעודי בשבוע

חלק משמעותי בתהליכי הפנמה של הכשרה וחינוך, ובמיוחד בקבוצות תלמידים חזקות, מבוסס על האינטראקציה השוטפת הכללית בין התלמידים.

לקבוצת התלמידים מביא כל אחד ממגוון יכולותיו ועמדותיו בתחומים שונים.

תהליך זה נוצר ביתר שאת בקבוצה הנמצאת זמן רב ביחד, הנותנת לחבריה מקום להתבטא ולפעול בחופשיות תוך קבלת משוב וביקורת בונה. 

לכן, מערכת השעות של כיתת נחשון נבנית כך שיום קבוע בשבוע (בן שש שעות אקדמיות לפחות),

מוקדש באופן מלא לפעילות הייחודית של התוכנית.

6570712_class_education_learning_lecture

הובלת כיתת נחשון על ידי מחנך-מנהיג

ההכשרה והלימוד בתוכנית נחשון מבוססים במהותם על הבניית הידע ע"י התלמידים, תחת חניכה והנחיית המחנך. מקומם של המחנכים הוא יצירת העניין והסקרנות – הגירוי לתהליך הלמידה וההפנמה המשותף של התלמידים.

מחנך הכיתה נבחר ע"י מנהל ביה"ס מתוך סגל ביה"ס, ומשמש כדמות מפתח ומופת לחיקוי. תפקידיו של המחנך, מעבר לתפקידיו הרגילים בכיתה כפי שמוגדר בביה"ס, הם לפתח ולהעצים את תלמידיו, להיות הבונה, האחראי והמוציא לפועל של תוכנית ההכשרה הייחודית של הכיתה, יוצר את ההקשר והמשמעות של כל פעילות ולהיות הגורם המפעיל והמנחה את כלל העשייה והפעילויות במסגרת תכנית ההכשרה והחינוך המיוחדת של כיתת נחשון. 

מחנך נחשון נדרש לעבור את ההכשרה הייעודית הניתנת ע"י מִנהלת נחשון.

הכשרה זו מתקיימת בקיץ ולאורך שנת הלימודים, ונמשכת לאורך כל שנות כהונתו כמחנך בכיתת נחשון.

6570719_class_education_learning_lecture

למידה פעילה

תוכנית נחשון שמה לה למטרה לפתח את העצמאות והאקטיביות של תלמידי נחשון, דרך הרחבת אופקים ופיתוח מיומנויות. הלמידה בתוכנית עוסקת בנושאים רלוונטיים ומעודדת חשיבה מעמיקה,  תוך תרגול ופיתוח מיומנויות,

כדי "לתת לתלמידים חכות ולא דגים". 

הבסיס ללמידה הפעילה בתוכנית נחשון הוא הצוות.

הכיתה מחולקת לצוותים הנושאים באחריות לפעילות השוטפת של הכיתה. חוויה זו נותנת לתלמידים הזדמנות לתרום ולהיתרם, לבצע משימות מורכבות באופן שיתופי ולהתנסות בהובלת עמיתים במסגרת תפקיד ראש הצוות.

במסגרת התוכנית התלמידים יוצאים לפעילויות חוץ בית ספריות ואף מקיימים פעילויות ייחודיות בין כתלי בית הספר. פעילויות אלה מטרתן לחבר בין הלמידה בכיתה לבין יישום הנושאים הנלמדים בעולם האמיתי. הסיור מהווה גורם מעורר לשאלות, מרחיב דיונים ומעודד שיח פתוח.

ביה"ס אחראי לתקציב שיאפשר את קיום הפעילויות האלה.

3790080_experience_information_knowledge

אוטונומיה

האוטונומיה היא דרך חיים בתוכנית ומיומנות הכרחית לפיתוח מנהיגות. על כן היא מיושמת בכל הרמות:

 • השותפים בתוכנית נחשון מקבלים אחריות ובחירה מירבית. מִנהלת נחשון מגדירה מסגרת ליישום התוכנית ומנהל ביה"ס בוחר כיצד ליישם את התוכנית בתוך המסגרת. 

 • למחנך הכיתה יש אוטונומיה בתכנון הפעילות השנתית, מתוך הבנה שכשלמחנך יש תשוקה לנושא, לתלמידים יש תשוקה ללמידה.

 • עבור התלמידים האוטונומיה היא הדלק לסקרנות, והסקרנות היא הדלק למוטיבציה ללמידה. התלמידים מקבלים אוטונומיה הדרגתית בתוך המסגרת - בבחירת תתי נושאים, נושאי לימוד, האפשרות לבחור מה לשאול ובמה להתעמק - בכיתות הגבוהות התלמידים מגיעים לניהול עצמי של התוכנית השנתית.

6071787_freedom_independence_liberty_fre

תוכנית העצמה אישית

תוכנית נחשון מובילה את התלמיד ללקיחת אחריות על עתידו בכל התחומים. במסגרת התוכנית נוצר שיח חדש בין המחנך לתלמיד, תכנית ההעצמה האישית מתבצעת בחניכה אישית של המחנך, ומיושמת במסגרת: 

 • שיחות אישיות בין המחנך לתלמיד 

 • תהליך של רפלקציה ארוכת טווח 

 • הערכה עצמית של התלמיד: זיהוי נקודות עוצמה ונקודות חולשה 

 • קביעת יעדים אישיים בתחום הלימודי, האישיותי והערכי, המתבצעת ע"י התלמיד בהנחיית המחנך 

 • קביעת דרך ושיטה לשיפור מתמשך על ידי התלמיד

 • התנסויות בהובלה

 • התחייבות התלמיד לביצוע ולהתקדמות

4230293_business_growth_start up_startup
בסיסי הכוח
WhatsApp Image 2022-03-29 at 17.34_edited.jpg

בסיסי הכוח

התפישה החינוכית מתמקדת בלמידה רב תחומית תוך התייחסות הוליסטית לתלמיד ומיושמת בשלושה נתיבים מרכזיים: 

נתיב רכישת ידע ותובנות, נתיב פיתוח המיומנויות ונתיב פיתוח המנהיגות. 

נתיבים אלה מרכיבים את שלושת בסיסי הכוח של נחשון (השכלתי – אישיותי - ערכי),

תוך יצירת הקשרים ומשמעות של התחומים הנלמדים.

במהלך השנים, התלמידים מתקדמים בשלושת הנתיבים הללו באופן ספירלי, הולך ומעמיק.

רוב מקצועות הלימוד בבית-הספר נלמדים בנפרד. תוכנית נחשון היא ההזדמנות לכרוך בין נושאים שונים ובין אפיקי חינוך שונים

(למשל ערכים והשכלה).

בסיס הכוח השכלתי - נתיב רכישת ידע ותובנות אפיק מדעי: חשיבה מדעית כתשתית מחשבתית, השכלתית ומרחיבה לכל אדם במאה ה- 21 התורמת ונחוצה לכל כיוון עתידי אפיק ישראל: להוספת ידע בתולדות עם ומדינת ישראל, לחיזוק תהליכי גיבוש זהות ושייכות ולהעצמת המוטיבציה לקחת חלק ולהפוך לאדם תורם לעם, למדינה, לקהילה ולחברה.

בסיס הכוח האישיותי - נתיב פיתוח המיומנויות: פיתוח מדורג, נדבך על-גבי נדבך, של מודעות עצמית של התלמיד ליכולותיו, כישוריו ומאווייו; הגברת יכולת ההנעה העצמית למיצוי הפוטנציאל הגלום בו; ובנייתו כפרט מוביל. פיתוח מיומנויות, המתמקד בעשר המיומנויות הבאות: עבודת צוות, ביצוע משימה, חשיבה מדעית, תקשורת בינאישית בתוך ומחוץ לקבוצה, כלי הבעה בכתב ובע"פ, משוב ורפלקציה, קבלת החלטות, ניהול זמן, מנהיגות, למידה עצמית.

בסיס הכוח הערכי - נתיב פיתוח המנהיגות: פיתוח התנהגות יום-יומית מבוססת מצפן ערכי (בית ספרי ונחשוני) דרך יצירת מודעות לדילמות הערכיות שהחיים מציבים בפנינו - בניית עמדות, קבלת החלטות ויציאה לפעולה תוך התחשבות בהשלכות הערכיות של הבחירה. המודעות וההתנהגות הערכית יהוו גורם הנעה מוביל לתלמידים לנקיטת פעולה מנהיגותית והשפעה על סביבתם.

דמות הבוגר
WhatsApp Image 2022-03-29 at 17.34_edited.jpg

בעלי פוטנציאל מעולה למצוינות מקצועית במגוון כיווני התפתחות, הנסמכים על חשיבה מדעית, יכולות אישיות ותובנות חברתיות על מנת להיות פרטים תורמים ומובילים בעם, במדינה ובחברה. נסמכים על בסיס ערכי מוצק ומחויבים לקיומה ולקידומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומתקדמת.

דמות הבוגר

Technology Class_edited_edited_edited.jp

מחויב/ת לקידומה

של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומתקדמת.

אדם סקרן וחוקר

בעל/ת גישה מדעית המאפשרים התפתחות אקדמית ומקצועית בתחומים שונים.

מודע/ת לדילמות ערכיות שהחיים מציבים לפניו/ה ומסוגל/ת לבחור ע"פ סולם ערכים אנושי, יהודי וציוני.

בעל/ת מודעות לאתגרים לאומיים וחברתיים.

בעל/ת תחושת שליחות ומסוגלות להוביל שינוי ולהשפיע על סביבתו/ה.

רואה במצוינות דרך חיים.

WhatsApp Image 2022-03-29 at 17.34_edited.jpg

התפישה החינוכית של תוכנית נחשון נשענת במידה רבה על המחנך.

המחנך מוביל את הכיתה ומשמש מודל ומקור השראה למנהיגות.

דמות המחנך

תפקידים מרכזיים של מחנך - מנהיג:

 • אחריות על יישום התפישה החינוכית.

 • אחריות על תכנון והוצאה לפועל של תוכנית הפעילות השנתית לאור הקווים המנחים של התוכנית:

  • בתחילת התהליך הנחשוני - יתבצע ע"י המחנך.

  • בשלבים המתקדמים - ליווי של תכנון והוצאה לפועל על ידי התלמידים.

 • חניכה וליווי של צוותי תלמידים בתהליך החינוכי.

 • חניכה וליווי של תלמידי נחשון בתהליך הפיתוח האישי שלהם.

מאפייני מחנך נחשון:

 • אישיות לדוגמה.

 • מחויב לתלמידיו ולעצמו, לתפקידו, להכשרתו ולהתפתחותו האישית.

 • סקרן ורחב אופקים.

 • דוגל במצוינות

 • מנהיג

דמות המחנך
bottom of page