top of page

"עמוק יותר

רחב יותר 

 מחויב יותר"

תוכנית נחשון

התוכנית לפיתוח נוער מוכשר וערכי

ליצירת עתודת מנהיגות מדעית

למדינת ישראל

תוכנית נחשון היא תוכנית לפיתוח נוער מוכשר וערכי ליצירת עתודת מנהיגות מדעית למדינת ישראל, התוכנית מתבצעת במסגרת כיתות אם ייעודיות – כיתות נחשון – בבתי ספר על יסודיים בישראל. 

התוכנית היא תפישה חינוכית כוללת המבוססת על למידה ופיתוח אקטיביים עצמיים של התלמידים בהובלת מחנך-מנהיג. התוכנית מביאה לרכישת מיומנויות ויכולות דרך פיתוח מקביל ומאוזן של שלושה בסיסי כוח: השכלתי – אישיותי – ערכי, היוצרים ביחד שלם הגדול מסכום חלקיו.

תוכנית נחשון הינה מיזם משותף של חטיבת תלפיות ופסגות במשרד הביטחון ואוניברסיטת הטכניון. התוכנית יונקת את תפיסת החינוך וההכשרה שלה מתוכנית העילית הצבאית–אקדמית תלפיות.

WhatsApp Image 2022-04-03 at 17_edited.jpg
bottom of page