top of page

מאיר מלכה

מלווה

מפקד, חוקר, מחנך. מאמין בשוויון הזדמנויות לכולם ובכך שהמורים הם נושאי הדגל בחינוך. השקעה בהם תוביל לשינוי המיוחל - "כפני המורים/מחנכים פני התלמידים". בתוכנית מזה כחמש שנים. כיום מלווה את אילון חולון, רמות בת-ים וכפר סילבר.

מאיר מלכה
< חזרו
bottom of page