top of page
Meeting Room
שמילה פרץ

שמילה פרץ

מנהלת פיתוח חינוכי ותפעול

נושאה לאבי ואמא לשלושה.

בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה ולימודי מדינת ישראל ותואר שני במינהל עסקים במסלול למנהיגות חברתית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב וקרן מנדל.

מילאתי מגוון תפקידים בשדה החינוכי-חברתי - ממדריכה של בני נוער ועד להקמת, פיתוח וניהול מיזמים חינוכיים.

אני רואה בחינוך דרך חיים ומפתח לקידום החברה בישראל ומובילה תהליכים חינוכיים מבוססים על:

  • קבוצה כמקור לתמיכה וביטחון

  • סביבה דינאמית המאפשרת מגוון התנסויות.

  • לקיחת אחריות


bottom of page