top of page
Meeting Room
שמואל וייסברט

שמואל וייסברט

מלווה ואחראי התקשוב

עובד באלתא (תעשייה אווירית), בוגר תכניות תלפיות ולאחר מכן שירות בחיל הים בתפקידי חקר ביצועים ול"א.

גר בקרית אונו ומלמד נערים לקראת בר מצווה.

מלווה בתכנית מאז תשע"ד ואחראי על נושא התיקשוב.

bottom of page